/, BAV ZZP, Beroepsaansprakelijkheid/Zzp’er en aansprakelijk gesteld: wat nu?

Zzp’er en aansprakelijk gesteld: wat nu?

Als ondernemer versta je je vak uitstekend. Je levert keer op keer goed werk af. Maar toch kan er altijd iets gebeuren waardoor een klant niet tevreden is met de werkzaamheden die je voor hem of haar verricht hebt. Je hebt een fout gemaakt of de klant heeft niet gekregen waar op gehoopt was. Meestal is zoiets in goed overleg op te lossen of te herstellen. Maar wat als het een keer echt mis is en je een brief vol juridische termen ontvangt waaruit blijkt dat je klant ontevreden is met je werk? En waarin staat dat je aansprakelijk wordt gesteld voor de geleden schade? Hoe je met zoiets moet dealen, is helemaal afhankelijk van de klacht zelf, de situatie waar het om gaat, wat voor bedrijf je hebt en of je voor de aansprakelijkheid waar het om gaat verzekerd bent. Hier hebben we in elk geval een aantal tips voor je verzameld die je kunt gebruiken als er zo’n situatie ontstaan is.

1. Erken je aansprakelijk niet

Het brengt een enorme schok teweeg als jij of het bedrijf waar je bij werkt aansprakelijk gesteld wordt voor een bepaalde schade. Blijf daarom vooral kalm en reageer niet overhaast. Wat je in elk geval niet moet doen is je aansprakelijkheid erkennen. Begin eerst met het goed onderzoeken van de kwestie en ga na wat je destijds met de betreffende partij allemaal hebt afgesproken. Je komt er dan achter of je ook echt aansprakelijk bent voor de schade waar het om gaat.

2. Breng alle documentatie goed op orde en leg het naast de claim

Om je afspraken van destijds na te gaan, moet je jouw documentatie goed onderzoeken. Het is belangrijk (ook als je niet verzekerd bent) om alle afspraken helder te krijgen die je ooit gemaakt hebt met de tegenpartij. Verzamel alle bijbehorende correspondentie. Check ook of er algemene voorwaarden en eventuele leveringsvoorwaarden zijn overeengekomen of dat er door jou een modelovereenkomst is ondertekend. In het geval dat je verzekerd bent, lees dan ook goed de polis na. Zijn de claims juist van degene die jou aansprakelijk stelt? Staat er in de polisvoorwaarden dat de schade waar het om gaat gedekt is? Dan kun je overgaan tot de volgende fase.

3. Neem altijd zo snel mogelijk contact op met je verzekeraar

Wie verzekerd is, wordt door zijn of haar verzekeraar bij elke stap die gaat komen begeleid. Treed daarom aan het begin van het proces al in contact met je verzekeringsmaatschappij en leg de situatie uit. Maak al het papierwerk in orde zodat je dit allemaal aan je adviseur van de verzekeringsmaatschappij kunt overleggen. De aansprakelijkheidsstelling wordt dan in behandeling genomen en vervolgens sta je er niet meer alleen voor. Jouw verzekeraar stelt juristen beschikbaar. Zij zullen je bij de claim gaan ondersteunen.

4. Beoordeling: vergoeding of toch verweer?

Als de verzekeraar alle informatie heeft verwerkt, vindt de beoordeling plaats. Is hij van mening dat de melding klopt, dan gaat je verzekeraar over tot het vergoeden van de schade. Is dat niet het geval, dan heb je te maken met een geschil. De verzekeraar voert vervolgens namens jou verweer tegen de benadeelde. Het is ook mogelijk dat (een deel van) de schade verhaald wordt op een derde partij die bij de situatie betrokken is.

Tot slot nog een paar extra tips

·         Een claim komt altijd ongelegen. Ga daarom jaarlijks na of je bestaande polis nog in orde en actueel is. Op die manier voorkom je verrassingen.

·         De meeste fouten ontstaan als gevolg van overmacht, maar niet altijd. Voorkom dat je over te weinig kennis beschikt. Houd altijd je vakkennis goed op peil met behulp van extra scholing en trainingen.

·         Heb je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering? Kijk dan ook of je wellicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig hebt.

·         Ga je stoppen met je onderneming? Dan kan het verstandig zijn om je AVB nog gedurende een bepaalde tijd aan te houden zodat schade die achteraf ontstaat nog gedekt is.

—————————————————————————————————

BavAfsluiten.nl is in Nederland het grootste platform voor bestuurs- en beroepsaansprakelijkheid. Ruim 70.000 ondernemers profiteren van de beste voorwaarden en de laagste premies. Bavafsluiten.nl is het beroepsaansprakelijkheidsverzekering label van New Wave Assurances.

Uw BAV premie berekenen? Klik hier

2020-10-12T14:38:17+00:00