Verschil tussen bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid  helder uitgelegd

Het verschil tussen een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is voor veel mensen niet direct duidelijk. Het is in feite ook best verwarrend want de afkortingen lijken enorm veel op elkaar. Gelukkig is het verschil wel gewoon goed uit te leggen. Op deze pagina gaan we dieper in op de verschillen, komen we met een paar voorbeelden en lichten we alles helder toe.

Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid

Als je ondernemer bent op het gebied van financiële dienstverlening of in de makelaardij dan bestaan er verschillende opties en mogelijkheden om verschillende risico’s verzekerd te krijgen. Het gaat daarbij dan niet alleen over je bedrijfspand en de aanwezige inventaris; ook de aansprakelijkheid speelt een belangrijke rol. Veel ondernemers hebben daarom een AVB afgesloten. Maar behalve de AVB kunnen er ook nog andere aansprakelijkheidsverzekeringen voor jou van belang zijn.

Wat houdt een AVB precies in?

Met een AVB heb je dekking voor persoons- en zaakschade (zowel materiële- als letselschade) als die schade door jou als ondernemer of een van je medewerkers wordt veroorzaakt. Het gaat dan wel om schade die ontstaan is tijdens het uitoefenen van bedrijfswerkzaamheden en de onderneming moet er ook voor aansprakelijk zijn. Je kunt dan denken aan schade die wordt toegebracht aan derden, schade die medewerkers onderling aanrichten of schade aan werknemers zelf tijdens het doen van hun werkzaamheden. Zo’n verzekering hoef je niet verplicht af te sluiten maar het is wel een verstandige keuze. Stel dat bijvoorbeeld het volgende gebeurt:

  • Door een personeelslid valt een klant per ongeluk en hij of zij loopt vervelende letselschade op.
  • Een medewerker haalt wat koffie voor collega’s, hij valt en gooit vervolgens de warme drank over het dure pak van een collega.

In allebei de situaties kan een AVB dan uitkomst bieden.

Wat is een BAV?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (kortweg BAV) biedt dekking voor vermogensschade (ofwel financiële schade) die een ondernemer danwel medewerker tijdens het uitoefenen van zijn of haar beroep veroorzaakt. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan aansprakelijkheid voor geleden schade als gevolg van nalatigheid, fouten, verzuim en onoplettendheid op het moment van dienstverlening. Vaak zijn bij een BAV ook aanvullende kostenposten verzekerd.

Een BAV zorgt bijvoorbeeld voor dekking op het moment dat iemand van een assurantiekantoor iets fout doet waardoor de polis verkeerd wordt opgemaakt. Het kan ook zijn dat een makelaarsmedewerker in een (voorlopig) koopcontract een grote fout laat zitten. Op het moment dat een klant hier financiële schade door oploopt, kan de BAV uitkomst bieden.

Een BAV is geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Verwar de BAV overigens niet met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Dat is namelijk een verzekering die de persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder dan wel commissaris dekt. Hierdoor blijven financiële risico‘s voor bestuurders en commissarissen beperkt en kan daardoor het vermogen dat zij in privé hebben bij eventuele fouten niet aangesproken worden.

Noodzaak aansprakelijkheidsverzekeringen

De wet biedt helaas steeds meer mogelijkheden waardoor ondernemers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor fouten die zij hebben gemaakt. De hoeveelheid claims is de afgelopen jaren dan ook flink toegenomen. Daarom is een BAV naast een AVB echt ook een verzekering die nodig is. Het grootste verschil zit hem in de geboden dekking. Daarbij richt de AVB zich op materiële schade en letselschade en is de BAV bedoeld voor vermogensschade. Verder is het niet verplicht om een AVB af te sluiten maar kan er voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering soms wel een wettelijke verplichting gelden. Ook kan er een verplichting zijn omdat je bent aangesloten bij een bepaalde brancheorganisatie.

Je kunt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering combineren met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dit kan je soms een voordeel in de hoogte van je premie opleveren.


BavAfsluiten.nl is in Nederland het grootste platform voor bestuurs- en beroepsaansprakelijkheid. Ruim 70.000 ondernemers profiteren van de beste voorwaarden en de laagste premies. Bavafsluiten.nl is het beroepsaansprakelijkheidsverzekering label van New Wave Assurances.

Uw BAV premie berekenen? Klik hier