Als je een eigen bedrijf hebt, zorg je er graag voor dat je op de juiste manier verzekerd bent. Maar er bestaan nogal wat verschillende soorten verzekeringen. Waarvan er sommige ook nog behoorlijk veel op elkaar lijken. In dit artikel gaan we wat dieper in op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV), niet te verwarren met de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (de AVB).

Ter verduidelijking: het verschil tussen een BAV en een AVB

Het komt best vaak voor dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering door elkaar gehaald wordt met de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Maar wat er afwijkt is dat de AVB ook letsel- danwel zaakschade dekt aan derden. Kortom: de BAV sluit je om financieel nadeel en vermogensschade te voorkomen en de AVB sluit je af voor de dekking van zaak- en personenschade.

De BAV verder uitgelegd

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt je tegen vermogensschade waar het bedrijf waar je voor werkt (jouw opdrachtgever dus) mee te maken krijgt, ontstaan door een door jou gemaakte beroepsfout. Het kan dan gaan om juridische kosten of een te betalen schadevergoeding. In de Nederlandse rechtsstaat is het zo dat elke persoon een proces mag aanspannen. Wat er voor zorgt dat de bedrijfskosten dan hoog op kunnen lopen. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt een gedeelte van de proceskosten vergoed, alsmede de juridische bijstand. Verder dekt de verzekering de wettelijke rente en de zogeheten bereddingskosten. Of een bepaalde schadeclaim wel of niet terecht is, daar kijkt de verzekeraar niet naar. Alleen al het feit dat er zich daadwerkelijk een proces heeft voltrokken, zorgt voor genoeg reden om een vergoeding uit te keren.

Premie

De hoogte van de premie bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt bepaald door verschillende factoren. Zo wordt er gekeken naar je beroepsgroep waarin je werkzaam bent, je jaaromzet ex btw en voor hoeveel geld je per aanspraak en per jaar verzekerd wilt zijn. Ook is de premie afhankelijk van het wel of niet meeverzekeren van bedrijfsaansprakelijkheid en of je wilt dat de activiteiten uit het voorgaande jaar ook gedekt moeten zijn. Als al deze informatie bekend is bij je verzekeraar, stelt deze het premiebedrag vast.

Wanneer sluit je een BAV af?

Als ondernemer kun je verschillende redenen hebben voor het afsluiten van een BAV. Het zorgt namelijk voor een aantal zekerheden. Zo ben je als ondernemer beschermd tegen mogelijke aanspraken als gevolg van laksheid van jouw kant. Je moet dan denken aan verschillende zaken:

  • Dit komt vaak voor als iemand een online service aanbiedt. Voor je het weet, heb je namelijk de privacy van een iemand geschonden. De verzekering biedt je dan een dekking tegen schadeclaims die voortvloeien uit de privacy schending of door een inbreuk op de geheimhoudingsplicht.
  • Bij het geven van een fout advies of een onjuist advies.
  • Reconstructie. Dit is het geval als een belangrijk document kwijtraakt of beschadigd is. Een verzekeraar betaalt je hiervoor dan een vergoeding.
  • Bij laster en smaad. Stel dat je per ongeluk iemands goede naam aantast. Als die persoon dan een rechtszaak begint vanwege smaad en laster, betaalt je verzekeraar

de verdediging en (een deel van) een eventuele ter sprake zijnde schadevergoeding.

  • Verdedigingskosten. Komt er inderdaad een rechtszaak, is het noodzakelijk dat je verdedigd wordt door een advocaat. Daar zijn uiteraard verdedigingskosten mee gemoeid. De verzekering dekt dan die verdedigingskosten, inclusief de kosten van juridische bijstand, de wettelijke rente en overige kosten.
  • Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Sneller dan je denkt kun je een fout maken m.b.t. het auteursrecht. Bij het gebruik van een eenvoudige foto op je website die je via Google vond, kan het zijn dat je een fikse claim aan je broek krijgt. Maar het werkt ook andersom. Ben je fotograaf en zie je dat jouw beelden zonder toestemming of vergoeding door derden worden gebruikt, helpt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering je met een dekking voor een eventuele rechtszaak.
  • Expertise: Ben je op zoek naar de beste deskundigen die gespecialiseerd zijn in jouw vakgebied, dan kan je verzekeraar daar ook voor zorgen.

Waar op letten bij een BAV vergelijken?

Natuurlijk beslis je zelf bij welke verzekeraar je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluit. Het aanbod is behoorlijk groot dus het is altijd handig als je een paar tips vooraf krijgt zodat het makkelijker voor je wordt om een definitieve keuze te maken.

#1 Vergelijk meerdere verzekeraars

Elke verzekeraar hanteert een eigen premie bij het afsluiten van een BAV-polis. De hoogte van de premie is afhankelijk van je beroep, werkzaamheden, de grootte van je bedrijf en je jaaromzet. Meerdere partijen vooraf met elkaar vergelijken is dus altijd slim.

#2 Kijk verder dan de hoogte van de premie

Ga vooraf goed na of je verzekering daadwerkelijk al jouw gewenste bedrijfsrisico’s afdekt. Kijk hierbij heel goed naar de clausules die de verzekeraar hanteert. Raadpleeg ook je branche- of beroepsvereniging bij je zoektocht naar de perfecte verzekering en de dekkingen die je minimaal nodig hebt.

#3 Win extern advies in

Weet je niet zeker welke risico’s je met je bedrijf loopt? Win dan vooraf advies in bij een jurist. Hij of zij zal nagaan welke risico’s je loopt en wat je allemaal moet verzekeren. Vergeet ook niet om naar de leveringsvoorwaarden te laten kijken.

#4 Combineer als dat mogelijk en wenselijk is

Je kunt een BAV combineren met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dit kan je soms een voordeel in de hoogte van je premie opleveren.


BavAfsluiten.nl is in Nederland het grootste platform voor bestuurs- en beroepsaansprakelijkheid. Ruim 70.000 ondernemers profiteren van de beste voorwaarden en de laagste premies. Bavafsluiten.nl is het beroepsaansprakelijkheidsverzekering label van New Wave Assurances.

Uw BAV premie berekenen? Klik hier